Ако Вие или Ваш близък има проблем с хазарта и желае помощ, обадете се на 1-800 GAMBLER
Оферта Нова Сметка
Кредити за Залози до 500$
За нови клиенти
Печалбите изключват заложената сума в Кредити за Залози. Важат условия, срокове и изключения.
Виж Важни и Всички Условия и Правила
Как работи офертата
Депозирай Открийте си сметка, депозирайте 10$ или повече и изискайте офертата, за да Ви дадем същата сума Кредити за Залози, до 500$.
Освободи Кредитите за Залози Направете квалифициращи залози на стойността на Вашия квалифициращ депозит и изчакайте тези залози да се уредят.
Ползвай Кредитите за Залози Вашите Кредити за Залози ще са налични малко след като се уредят квалифициращите залози. След това ще може да правите залози с Кредити за Залог, маркирайки 'Използвай Кредити за Залози' на фиша.
Регистрация

Важни Условия и Правила

 • Достъпно само за нови клиенти. Направете квалифициращ депозит за 10$ или повече и изискайте офертата до 30 дни от създаване на Вашата регистрация, за да се класирате за 100% от сумата в Кредити за Залози, до максимум 500$. Веднъж изискани, Вашите Кредити за Залози ще са налични в баланса на сметката и те са неизтегляеми.
 • За да освободите Вашите Кредити за Залози за употреба, трябва да направите квалифициращи залози на стойността на Вашия квалифициращ депозит (ограничен до 500$) и те трябва да бъдат уредени в рамките на 30 дни от изискване на офертата. За това изискване ще се считат само квалифициращи залози, уредени след изискване на офертата.
 • Направените залози трябва да отговарят на определени условия, за да се зачитат за освобождаване на Кредитите за Залози:
  1. Трябва да съдържат поне една селекция с коефициент -500 или по-голям.
  2. При комбинации от среща/пазар, които имат само два или три възможни изхода (например, Победител в Американски Футбол), ако сте направили залог на повече от един от потенциалните изходи, преди мач или На Живо, за освобождаване на Вашите Кредити за Залози ще се счита само изходът с най-голямата сборна сума на залог.
  3. Ако част от залога е затворена чрез функция Затвори Залог, ще се счита само останалият активен залог.
  4. Ако залог е бил променен чрез функция Промени Залог, ще се счита само стойността на новия залог.
  5. Затворени изцяло залози, залози на Игрални Продукти, отменени залози или залози На Живо, които са върнати, няма да се зачитат.
 • Вашите Кредити за Залози са неизтегляеми и сумата на залог, направен с Кредити за Залози, няма да бъде включена в печалбите. Печалбите от залози, направени с Кредити за Залози, ще бъдат добавени към Вашия Изтегляем Баланс. Кредитите за Залози не може да се използват на определени продукти, оферти/промоции и видове залози. Вижте всички Условия и Правила за подробности.
 • Вашите Кредити за Залози ще бъдат загубени и премахнати, ако по Вашата сметка няма активност в продължение на 90 поредни дни.
Как работи офертата
Депозирай Открийте си сметка, депозирайте 10$ или повече и изискайте офертата, за да Ви дадем същата сума Кредити за Залози, до 500$.
Освободи Кредитите за Залози Направете квалифициращи залози на стойността на Вашия квалифициращ депозит и изчакайте тези залози да се уредят.
Ползвай Кредитите за Залози Вашите Кредити за Залози ще са налични малко след като се уредят квалифициращите залози. След това ще може да правите залози с Кредити за Залог, маркирайки 'Използвай Кредити за Залози' на фиша.
Регистрация

Всички Условия и Правила

Квалифициране

 1. Офертата е достъпна за нови клиенти, регистрирали се в или след 07:00am ET на 4 Януари, 2021.
 2. Направете квалифициращ депозит от 10$ или повече, за да се класирате за 100% от сумата в Кредити за Залози, до 500$. Вашият квалифициращ депозит ще бъде най-големият депозит (ограничен до 500$), направен през 7-те дни, преди да изискате офертата.
 3. Трябва да изискате офертата в рамките на 30 дни от създаване на Вашата сметка.
 4. Максималната стойност в Кредити за Залози, която може да получите, е 500$. Например, квалифициращ депозит от 600$ ще Ви класира за 500$ в Кредити за Залози.

Освобождаване на Кредитите за Залози

 1. Вашите Кредити за Залози ще са налични в баланса на сметката и те са неизтегляеми. За да освободите Вашите Кредити за Залози, трябва да направите квалифициращи залози на обща стойност, равна на стойността на Вашия квалифициращ депозит (ограничен до 500$) и те трябва да бъдат уредени в рамките на 30 дни от изискване на офертата.
 2. Вашите Кредити за Залози ще бъдат налични за употреба обикновено до час след изпълняване на изискването за квалифициращи, уредени залози.
 3. Възможно е да имате повече от една оферта с Кредити за Залози, налични по Вашата сметка в даден момент. Но, квалифициращите уредени залози ще се считат за освобождаване само на една от офертите. Може да изберете коя оферта да е активна от секция Клиенти.
 4. Единични залози, направени на коефициент по-малко от -500, няма да се считат за освобождаване на Вашите Кредити за Залози. В множествени залози поне една селекция трябва да има коефициент -500 или повече, за да се зачитат.
 5. При комбинации от среща/пазар, които имат само два или три възможни изхода (например, Победител в Американски Футбол), ако сте направили залог на повече от един от потенциалните изходи, преди мач или На Живо, за изискването за уредени залози ще се счита само изходът с Вашата най-голяма сборна сума на залог (ако сте заложили еднаква най-висока сборна сума на повече от една селекция на същата комбинация от среща/пазар, тогава само едната от тях ще се счита за изискването за уредени залози). Уредени залози на други селекции от същата комбинация от среща/пазар няма да се считат за освобождаване на Вашите Кредити за Залози. Това условие се прилага заедно с другите ограничения. Например, ако имате залог от 20$ на НИ Пейтриътс да победи ЛА Рамс и залог от 30$ на ЛА Рамс да победи НИ Пейтриътс, на пазар Краен Резултат, при коефициент -500 или по-голям, само залогът на ЛА Рамс ще се счита за освобождаването на Вашите Кредити за Залози (ако и двата залога са за 20$, тогава за изискването за освобождаване на Вашите Кредити за Залози ще се отчетат 20$). Ако направите още един залог от 20$ на НИ Пейтриътс да победи ЛА Рамс, при коефициент -500 или по-голям, за освобождаването на Вашите Кредити за Залози ще се счита този сборен залог от 40$, а не залогът от 30$ на ЛА Рамс.
 6. Затворени изцяло залози, залози на Игрални Продукти, отменени залози или залози На Живо, които са върнати, няма да се считат за освобождаване на Вашите Кредити за Залози. Ако част от залога е затворена чрез функция Затвори Залог, за освобождаване на Вашите Кредити за Залози ще се счита само останалият активен залог. Ако залог е бил променен чрез функцията Промени Залог, първоначално заложената сума няма да се счита за освобождаване на Вашите Кредити за Залози, ще се счита само сумата на новия залог.
 7. Ако 30 дни след изискване на офертата нямате квалифициращи, уредени залози на стойността на Вашия квалифициращ депозит (ограничен до 500$), Кредитите за Залози ще бъдат загубени и премахнати, и офертата ще бъде затворена.

Ползване на Кредитите за Залози

 1. Вашите Кредити за Залози са неизтегляеми. Печалбите от залози, направени с Кредити за Залози, ще бъдат добавени към Вашия Изтегляем Баланс, но сумите на залози, направени с Кредити за Залози, няма да бъдат включени в печалбите. Например, залог за 20$, направен на коефициент +200, ще донесе печалба от 60$ (40$ печалба плюс 20$ от стойността на залога), но при залог 20$, направен с Кредити за Залози на коефициент +200, ще донесе нетна печалба от 40$, тъй като заложената сума от 20$ в Кредити за Залози, няма да бъде върната.
 2. Залозите могат да бъдат съставени частично от Вашите Кредити за Залози и частично от Вашия Изтегляем Баланс, но частта от залога, направена с Кредити за Залози, няма да бъде включена в печалбите. Например, залог за 20$, направен на коефициент +200, който е бил съставен от 10$ Кредити за Залози и 10$ парични средства, ще донесе нетна печалба от 50$ (40$ печалба плюс 10$ от заложената сума, направена с парични средства), тъй като останалите 10$ от заложената сума, които са били захранени от Кредити за Залози, няма да бъдат върнати. Ако залог е отменен и е имал възможност да бъде печеливш (например, в случай на равен), сумите, захранени с Кредити за Залози, няма да бъдат върнати. Ако залог е отменен и не е имал възможност да бъде печеливш (например, при залог за Голмайстор на играч, който не вземе участие в мача), сумите, захранени с Кредити за Залози, ще бъдат върнати.
 3. За целите на опция Затвори Залог, посочената стойност ще изключва стойността на Кредитите за Залози и ще показва реалната стойност на печалбата, ако залогът бъде Затворен.
 4. Вашите Кредити за Залози не може да бъдат:
  • трансферирани в Казино или друг Игрален продукт;

  • използвани за Твърди Залози, Залози Ако, Обърнати Залози Ако или Тийзър залози.

 5. Вашите Кредити за Залози ще бъдат загубени и премахнати, ако по Вашата сметка няма активност в продължение на 90 дни. За активност по сметка се счита извършването на депозит, правенето на залог в Спорт или игра в Казино или друг Игрален продукт.
 6. Кредитите за Залози може да бъдат използвани като квалифициращи залози за следните оферти:
  • Нулево Равенство - Отменен Залог

 7. Залози, направени с Кредити за Залози, няма да се класират за следните бонуси:
  • Парлей Бонус
  • Бонус за Тенис
  • Бонус за Футбол

Общи

 1. Тази оферта приключва за нови клиенти в 06:59am ET на 6 Април, 2021 и може да бъде изискана само от клиенти, които са се регистрирали преди това (изискването трябва да бъде направено до 30 дни след регистрация).
 2. Тази оферта е достъпна само за клиенти, които притежават сметка в Hillside (New Jersey) LLC.
 3. Може да се начисли данък върху печалбата. Вижте Условия и Правила за подробности.

 4. Всички оферти подлежат на Условия и Правила, Правила на Къщата и Правила за Спортове.

 5. Ако някое от условията на оферта или промоция е нарушено или има доказателства за поредица от залози, направени от клиенти или група клиенти, които поради печалби с добавки, Безплатни Залози, Кредити за Залози или всяка друга промоционална оферта водят до гарантирана печалба за клиента, независимо от резултата, индивидуално или в група, bet365 си запазва правото да изиска обратно тези печалби с добавки, Безплатни Залози или Кредити за Залози и/или да отмени всеки залог, захранен със средства от Безплатен Залог или Кредити за Залози. В допълнение, ако има доказателство за такива действия, bet365 си запазва правото да наложи административни такси на клиента до стойността на Кредитите за Залози, Безплатния Залог или печалби с добавки, за да покрие административните разходи по откриване и предприемане на мерки срещу тези действия.
 6. bet365 си запазва правото да изиска обратно всяка бонус сума, безплатни залози, кредити за залози или добавки, ако е била присъдена в резултат на грешка.
 7. Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако bet365 има основателна причина да смята, че бонусът или офертата се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава bet365 си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такъв залог.
 8. bet365 може да извършва малки промени в тази промоция по всяко време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време поради законодателни или регулаторни причини.
 9. Никой от служителите на bet365, промоционални или други агенции, с които работи, лицензодатели и лицензианти, доставчици на услуги и всички други сътруднически и партньорски компании, няма право на тази промоция. Същото важи и за преките семейства на горепосочените.