Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Vstupný bonus
Stávkový kredit až do 500$
Pre nových zákazníkov
Výplaty nezahŕňajú vklad stávkového kreditu. Platia podmienky, časové limity a výnimky.
Zobraziť Hlavné a Úplné podmienky
Ako funguje ponuka
Vklad Otvorte si účet, uskutočnite kvalifikačný vklad minimálne 10$ a požiadajte o ponuku pre získanie príslušnej hodnoty v stávkovom kredite, až do maximálnej výšky 500$.
Uvoľnenie stávkového kreditu Podajte kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu a počkajte na ich vyhodnotenie.
Použitie stávkového kreditu Váš stávkový kredit bude dostupný krátko po vyhodnotení Vašich kvalifikačných stávok. Potom môžete podať stávky so stávkovým kreditom, stačí zvoliť "Použiť stávkový kredit" na tikete.
Registrácia

Hlavné podmienky

 • Dostupné iba pre nových zákazníkov. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 10$ alebo viac a požiadajte o ponuku do 30 dní po registrácii Vášho účtu pre kvalifikovanie sa na 100% z danej hodnoty v stávkovom kredite, až do maximálnej výšky 500$. Po požiadaní bude Váš stávkový kredit držaný na zostatku Vášho účtu a nebude možné ho vybrať.
 • Pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu na použitie musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 500$) a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku. Len kvalifikačné stávky vyhodnotené po požiadaní o ponuku sa budú počítať do tejto požiadavky.
 • Podané stávky musia spĺňať určité podmienky, aby sa mohli započítať pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu:
  1. Musia zahŕňať aspoň jeden tip s kurzom -500 alebo vyšším.
  2. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Stávka na víťazstvo v americkom futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do požiadaviek vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba výsledok s najvyšším úhrnným vkladom.
  3. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
  4. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku, bude sa počítať iba nový vklad novej stávky.
  5. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Herné produkty, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza, sa nebudú počítať.
 • Váš stávkový kredit nie je možné vybrať a vklady stávkového kreditu nie sú zahrnuté vo výplatách. Akékoľvek výplaty zo staveného stávkového kreditu budú pridané na Váš zostatok k výberu. Stávkový kredit nemožno použiť na určité produkty, bonusy/ponuky a typy stávok. Pre detaily si pozrite Úplné podmienky.
 • Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní.
Ako funguje ponuka
Vklad Otvorte si účet, uskutočnite kvalifikačný vklad minimálne 10$ a požiadajte o ponuku pre získanie príslušnej hodnoty v stávkovom kredite, až do maximálnej výšky 500$.
Uvoľnenie stávkového kreditu Podajte kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu a počkajte na ich vyhodnotenie.
Použitie stávkového kreditu Váš stávkový kredit bude dostupný krátko po vyhodnotení Vašich kvalifikačných stávok. Potom môžete podať stávky so stávkovým kreditom, stačí zvoliť "Použiť stávkový kredit" na tikete.
Registrácia

Úplné podmienky

Kvalifikácia

 1. Ponuka je dostupná pre nových zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú od 07:00am ET 4. januára 2021.
 2. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške minimálne 10$ pre kvalifikovanie sa na 100% danej sumy v stávkovom kredite až do výšky 500$. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad (max. 500$) uskutočnený počas 7 dní pred požiadaním o ponuku.
 3. Musíte požiadať o ponuku do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 4. Maximálna suma stávkového kreditu, o ktorú môžete požiadať, je 500$. Napríklad, kvalifikačný vklad 600$ sa kvalifikuje na 500$ v stávkovom kredite.

Uvoľnenie Vášho stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit bude držaný na zostatku Vášho účtu a nebude možné ho vybrať. Pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote rovnakej alebo vyššej ako Váš kvalifikačný vklad (max. 500$) a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku.
 2. Váš stávkový kredit bude zvyčajne dostupný na použitie do jednej hodiny od splnenia požiadavky vyhodnotenia kvalifikačnej stávky.
 3. Na Vašom účte môže byť kedykoľvek dostupných niekoľko ponúk stávkového kreditu. Vyhodnotené kvalifikačné stávky sa budú počítať iba do uvoľnenia jednej z ponúk. V sekcii Pre členov si môžete vybrať, ktorá ponuka bude aktívna.
 4. Akékoľvek jednoduché stávky podané s kurzom nižším ako -500 nebudú započítané do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz -500 alebo vyšší pre započítanie.
 5. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Stávka na víťazstvo v americkom futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať výsledok s najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnakú najvyššiu stávku s úhrnným vkladom na viac ako jeden tip v rovnakej kombinácii stávkovej ponuky/zápasu, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba jedna stávka). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať pre uvoľnenie stávkového kreditu. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Ako príklad, ak ste podali 20$ stávku na to, že New England Patriots vyhrá nad Los Angeles Rams a 30$ stávku na to, že Los Angeles Rams vyhrá nad New England Patriots v ponuke Stávka na víťazstvo pri kurze -500 alebo vyššom, iba stávka na Los Angeles Rams sa započítava do požiadaviek uvoľnenia stávkového kreditu (v prípade, že obe stávky boli za 20$, do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu by sa počítalo 20$). Ak by ste podali ďalšiu 20$ stávku na to, že New England Patriots vyhrá nad Los Angeles Rams pri kurze -500 alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 40$ sa bude započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, a nie tá 30$ stávka na Los Angeles Rams.
 6. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Herné produkty, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza, sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, bude sa započítavať iba nový vklad novej stávky.
 7. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 500$) do 30 dní od požiadania o ponuku, Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený a ponuka bude zatvorená.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200 vráti výplatu 60$ (40$ výhra plus 20$ vklad), ale 20$ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom +200 vráti čistú výplatu 40$, keďže vklad stávkového kreditu 20$ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200, financovaná 10$ stávkovým kreditom a 10$ v hotovosti, vráti výplatu 50$ (40$ výhra plus 10$ vklad v hotovosti), keďže 10$ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), vklady stávkového kreditu nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Výkon hráča, ktorý ani nenastúpil v zápase), vklady stávkového kreditu budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Vyplatiť teraz sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Vyplatiť teraz dostanete aktuálnu sumu k výplate.
 4. Váš stávkový kredit nemôže byť:
  • prevedený do Kasína alebo iného Herného produktu;

  • použitý ako vklad pre Bankéry, Podmienené stávky, Nepriamo podmienené stávky alebo Teasery.

 5. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno alebo inom Hernom produkte sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Stávkový kredit môže byť použitý ako kvalifikačná stávka pre nasledujúce ponuky:
  • 0-0 peniaze späť

 7. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú do nasledujúcich bonusov:
  • Bonus na Aku stávky
  • Tenisový Aku bonus
  • Futbalový Aku bonus

Všeobecné informácie

 1. Táto ponuka sa končí pre nových zákazníkov o 06:59am ET 6. apríla 2021 a môžu o ňu žiadať iba zákazníci, ktorí si otvoria účet pred týmto dátumom (o ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie).
 2. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov, ktorí majú účet s Hillside (New Jersey) LLC.
 3. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 4. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 5. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 6. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 7. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 8. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 9. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.